daTatu - nové souhvězdí v širém datovém vesmíru

bájné souhvězdí velblouda, který na svých bedrech nese vaše nejdůležitější data

Zápis skriptů - JS snippet

Nejdříve je třeba v hlavičce head HTML dokumentu spustit následující javascriptový snippet. Buď jej můžeme obalit tagem script a nechat jej přímo v hlavičce nebo jej přidat k nějakému již hotovému externímu scriptu:


//var dataLayer = [{"datatu":...}];
var datatu = {
	account:"IDprojektu",
	dataLayerName:dataLayer
};
(function(i,s,o,g,r,a,m,c){i['DatatuObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].f=i[r].f||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.datatu.cz/datatu-1','dt');
						

Datová vrstva

Datová vrstrva (dataLayer) je JavaScriptová proměnná umístěna vždy nad JS snippetem!. Slouží k předávání informací o aktuální stránce do systému DATATU, který na základě těchto dat a nastavení v systému vrací doporučené informace (zboží, statistky atd.).

Pokud již nyní využíváte dataLayer například pro :

 • Google Analytics Enhanced Ecommerce
 • Shoptet
 • Persoo
není nutné zpracovávat speciální data pro DATATU. Náš systém se umí napojit( namapovat ) na některé již hotové řešení viz výše.

Typy stránek

 • homepage - úvodní stránka
 • category - výpis v ktegorii
 • detail - detail produktu
 • basket - košík,nebo dokončení objednávky
 • error - chybová stránka
 • search - výsledky hledání

Úvodní stránka


var dataLayer = [{"datatu":{"page":"homepage"}}];
						

Kategorie


var dataLayer = [{"datatu":{
	"page":"category",
	"category":"Sladkosti",	
	}}];
						
 • page (category) - povinné
 • category - povinné - prohlížená kategorie

Detail produktu


var dataLayer = [{"datatu":{
	"page":"detail",
	"itemId":3355,	
	}}];
						
 • page (detail) - povinné
 • itemId - povinné - ID z XML feedu

Košík


var dataLayer = [{"datatu":{
	"page":"basket",
	 basketItems: {
		'333': {quantity: 3, price: 500},
		'546': {quantity: 1, price: 1400}
	 },
	 basketTotal: 2900
	}}];
						
 • page (basket) - povinné
 • basketItems - povinné - seznam vše produktů v košíku
  • quantity - povinné - počet kusů
  • price - povinné - cena za 1 kus
 • basketTotal - povinné - celková suma v košíku

Potvrzení odeslání objednávky


var dataLayer = [{"datatu":{
	"page":"basket",
	 basketItems: {
		'333': {quantity: 3, price: 500},
		'546': {quantity: 1, price: 1400}
	 },
	 basketTotal: 2900,
	 transaction: {
		id: 'EMM/2017/10', 
		revenue: 2900		
	}
	}}];
						
 • page (basket) - povinné
 • basketItems - povinné - seznam vše produktů v košíku
  • quantity - povinné - počet kusů
  • price - povinné - cena za 1 kus
 • basketTotal - povinné - celková suma v košíku
 • transaction - povinné - informace o objednávce
  • id - povinné - ID/nazev objednávky
  • revenue - povinné - celková částka v objednávce

Identifikace uživatele


var dataLayer = [{"datatu":{
	"login":"Anonym",
	"email":"XXXXXX",		
	 
	}}];
						

Při dokončení objednávky, přihlášení do e-shopu, přihlášení k odběru newsletterů či jiné identifikaci předejte do datové vrstvy identifikátor uživatele (email, id apod.). Tyto indentifikátory přidávejte do datové vrstvy vždy když je máte k dipozici a kodovené pomoci SHA1, nikdy neposílejte identifikační údaje včitelné podobě.

Díky identifikacím je DATATU schopné spojovat více prohlížečů (zařízení) patřících stejnému uživateli do jednoho profilu.


var dataLayer = [{"datatu":{
	"page":"search",
	"query":"co jsem hledal",		
	 
	}}];
						

Pokud je na stránkách textové vyhledávací políčko je možné, aby výsledky jednoduchého hledání poskytoval také DATATU

XML feed

Heureka

Pokud máte k dispozici XML feed pro Heureku nemusíte nic nového vytvářet. Stačí když do systému uložíte URL adresu na daný feed a systém se už o vše postará.